DentAdmin Knowledgebase

bijlage 41 / bijlage 56

Als je een prothese maakt voor een patiënt moet je naast het getuigschrift ook een formulier 56 meegeven voor het riziv.

Bijlage 41 bestaat niet meer, deze is hernoemd naar 56, deze vindt u terug in het onderdeel "Communicatie" in de patientenfiche. Klik daar op Formulier en kies bijlage 56